Pluto

Dag allemaal, dit is onze middenbouw stamgroep Pluto op locatie Bekkumer.

Stamgroep
Middenbouw

Locatie
Bekkumer

Stamgroepleider
Arnon en Hetty