Noorderlicht

Dag allemaal, dit is onze bovenbouw stamgroep Noorderlicht op locatie Voorstad.

Stamgroep
Bovenbouw

Locatie
Voorstad

Stamgroepleider
Erna en Tom