Apollo

Dag allemaal, dit is onze middenbouw stamgroep Apollo op locatie Voorstad.

Stamgroep
Middenbouw

Locatie
Voorstad

Stamgroepleider
Frank