Ouderraad

De ouderraad van de Kleine Planeet
Op school staat het kind centraal. De Ouderraad (OR) heeft als belangrijkste taak de belangen behartigen van ouders en kinderen op school. Ook helpen ze de school in de meest breedste zin bij het organiseren van activiteiten en vieringen. De OR zorgt voor de sfeer in de school. Ouders kunnen zich aanmelden als lid.

De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Met de vrijwillige ouderbijdrage, ook wel schoolfonds genoemd, kunnen zaken worden bekostigd die niet door de overheid worden vergoed. U kunt hierbij denken aan activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst, Nieuwjaarsviering, Spelletjes-/Sportdag, kamp en afscheid groep 8, het Planeetfeest, enz. Daarnaast stelt de OR jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het kinderparlement.

Elk jaar zullen één of meer ouders/verzorgers de OR verlaten. Een reden kan zijn dat zij geen kinderen meer op onze school hebben. Het betekent dat wij elk jaar nieuwe ouders nodig hebben om dat werk voor de kinderen en voor de school voort te kunnen zetten. De zittingsduur voor de OR is 2 jaar. Daarna kan de zittingsduur verlengd worden. De OR zit vijf á zes keer per jaar voor overleg bij elkaar.

De ouderraad is te bereiken via ouderraad.dkp@gmail.com