Peutergroep Voorstad

Peutergroep De Kleine Planeet, locatie Voorstad

Producten en Tarieven Peuterwerk 2018
Peutergroep is geopend gedurende 40 weken per jaar.
Opvang op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.
Brengen tussen 08.15 en 08.30 uur en halen tussen 11.45 uur en 12.00 uur.
Tevens kunnen peuters gebruikmaken van voorschoolse opvang van 07.15 tot 8.30 uur.

Tarief: € 7,45 per kind per uur
Maandelijks factuurbedrag: Eén ochtend per week € 86,94.

Bij de genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, waardoor het uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals vermeld.

Wederkerigheid
De gemeente Deventer wil alle kinderen de kans bieden om naar een peuteropvang te gaan, ongeacht de
inkomenssituatie van hun ouders. Daarom kunnen ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming krijgen van de gemeente Deventer. In ruil daarvoor verwacht de gemeente van hen dat zij zich inzetten voor de maatschappij.
Op basis van deze wederkerigheid betaalt de gemeente dan de kosten voor twee dagdelen peuteropvang aan DOK13.
Als u gebruik wilt maken van deze financiering verzoeken wij u dit aan te geven op het digitale inschrijfformulier op www.dok13.info

Alle producten worden in 12 maandelijkse gelijke termijnen in rekening gebracht.
Het is mogelijk om op de site van de belastingdienst een proefberekening te maken. www.toeslagen.nl