vrijdag 27 november 2015
Inloggen
Home


Welkom op 'Jenaplanschool De Kleine Planeet' in Deventer


Klik  hier  voor het inschrijfformulier

klik  hier  voor de schoolgids             2015-2016                                          

Klik  hier  voor de jaarplanner           2015-2016

Klik  hier  voor de jaarkalender          2015-2016

Klik  hier  voor verlof aanvraag          2015-2016

Klik  hier  voor de ouderformulieren   2015-2016                             


Klik  
hier  voor de Jenaplan basisprincipes

Ruimte en aandacht voor ieder kind
Met anderen in gesprek gaan en naar elkaar luisteren. Samenwerken, maar ook je eigen individuele mogelijkheden ontwikkelen. Spelenderwijs je vaardigheden verbeteren, en je opgedane kennis in de praktijk gebruiken. En samen met anderen vormgeven aan mooie maar ook verdrietige dingen van het leven. Aldus de pijlers van het jenaplanonderwijs: gesprek, werk, spel, viering. Welkom bij De Kleine Planeet.

Theorie en praktijk
Op jenaplanschool De Kleine Planeet gaan theorie en praktijk hand in hand. Leren uit boeken is nodig, maar je moet ook ervaren wat je met die kennis kunt doen. Waarom rekenen? Om in een winkel je wisselgeld te kunnen natellen. Als kinderen merken waarom kennis belangrijk is, zijn ze gemotiveerd om kennis op te nemen. Daarom bestaat een schooldag bij ons uit twee werkblokken:
·         's morgens technische vaardigheden ('gewoon’ leren, met accent op de leervakken als taal, rekenen, schrijven);
·         ' s middags toepassen ('wat doe je met die kennis in de praktijk', met accent op vakken als wereldoriëntatie, creatieve vorming, computergebruik).

We gaan ook de deur uit: naar een museum, het mooie natuurgebied tegenover de school, een voorstelling, De Kolk, de fraaie schooltuin… Zo leren kinderen door te doen, en ontwikkelen ze zich in de praktijk.

Gewoon goed onderwijs
Jenaplanonderwijs staat garant voor uitstekend onderwijs. Niet de leerstof is het uitgangspunt, maar uw kind. De Kleine Planeet biedt de leerstof aan op verschillende manieren, zodat er altijd wel één aansluit op de individuele mogelijkheden van uw kind. Want ieder kind is anders. Zo weet u zeker dat alle kwaliteiten die uw kind in huis heeft, ook echt worden aangesproken en benut. Lang niet alles gaat klassikaal. Indien nodig krijgt een kind ook individuele begeleiding.

Stamgroepen
Jenaplanonderwijs werkt met stamgroepen, zodat leerlingen van verschillende leeftijd bij elkaar zitten. Elk kind ervaart hoe het is om de jongste te zijn of de oudste. Je klein en groot voelen, hulp vragen en geven, verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus... De stamgroepen zijn als volgt samengesteld:
     groep 0, 1 en 2
     groep 3, 4 en 5
    groep 6, 7 en 8
         
  

Dagopening en -sluiting
Belangrijk in ons onderwijs zijn de dagopeningen en -sluitingen. Dat gebeurt klassikaal, in de kring. Gezamenlijk beginnen aan de dag, en ook weer samen afsluiten. Wat gaan we doen? En wat hebben we geleerd? Heel belangrijk, want kinderen hebben reflectie en handreikingen nodig om structuur te geven aan hun bezigheden, en te leren uit hun ervaringen.

Durven loslaten
Jenaplanonderwijs streeft ernaar kinderen waar mogelijk los te laten, en door eigen ervaringen te laten leren. Elk kind krijgt maximale ruimte voor z’n eigen ontwikkeling, maar leert uiteraard ook om samen te werken en zich aan te passen aan anderen. De Kleine Planeet begeleidt en stimuleert kinderen bij het vinden van dat evenwicht. Stap voor stap leert ieder kind z’n verantwoordelijkheden kennen, en z’n vrijheid op een goede manier gebruiken. Belangrijk voor nu, belangrijk voor de toekomst.

Gezellige feesten
De Kleine Planeet is trots op de knusse vieringen. Feesten als Kerst, Sinterklaas en Pasen komen natuurlijk jaarlijks terug, maar we hebben ook incidentele feesten en evenementen. Zo is er een paar keer per jaar een themaviering, bijvoorbeeld rondom de kinderboekenweek.

Ook kent De Kleine Planeet een 'open podium', waarbij kinderen en leerkrachten allerlei soorten creatieve optredens verzorgen. Zang, dans, toneel, noem maar op. Vaak doet de  hele school mee, soms is het voor bepaalde groepen. Maar altijd staan gezelligheid, saamhorigheid en een warme sfeer in de school centraal. En natuurlijk betrekken we daarbij de ouders!

 Afdrukken  
 
 
 
Gerealiseerd door schoolwebsite.nu